Διαχείριση Online Πωλήσεων

Η οργάνωση & διαχείριση των κρατήσεων αποτελoύν το θεμέλιο λίθο για την επιτυχή λειτουργία και αύξηση των εσόδων του καταλύματός σας.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να οργανώσει και να διαχειριστεί για λογαριασμό σας τις online πωλήσεις του καταλύματός σας, σε κανάλια διανομής και την επίσημη μηχανή κράτησης της ιστοσελίδας σας.

Set Up Καναλιών Διανομής (OTAs)

Διαχείριση Online Κρατήσεων